รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ก.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 ก.ค. 2560 : บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

บัญชีรายชื่อข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

18 ก.ค. 2560 : คำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ ศปก.ดย. 3-07-2560

คำสั่งแต่งตั้งเลขาฯ ศปก.ดย. 3-07-2560

18 ก.ค. 2560 : แบบสำรวจความพึงพอใจICT ปี 60 (กลาง)

แบบสำรวจความพึงพอใจICT ปี 60 (กลาง)

18 ก.ค. 2560 : แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559

แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559

15 มิ.ย. 2560 : ขั้นตอนการติดตั้งข้อมูลผู้บริหารในมือถือ

ขั้นตอนการติดตั้งข้อมูลผู้บริหารในมือถือ

18 พ.ย. 2559 : ขั้นตอนการจัดประชุม ศปก.ดย.(ปรับใหม่)

ขั้นตอนการจัดประชุม ศปก.ดย.(ปรับใหม่)

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ