รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดทำงบประมาณประจำปีและระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่26-27 มิถุนายน 2561 ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ของกิจกรรม : 27 มิ.ย. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดทำงบประมาณประจำปีและระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่26-27 มิถุนายน 2561 ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182706090642_1.jpgpic_20182706090642_2.jpgpic_20182706090642_3.jpgpic_20182706090642_4.jpgpic_20182706090642_5.jpgpic_20182706090643_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ