รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

ติดต่อองค์กร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

ที่ตั้ง 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ทั้งหมด 6 ฝ่าย ได้แก่

 

       1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.)                  ที่ตั้ง คือ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 300 และ 02 - 651 6904

       2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)        ที่ตั้ง คือ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 244,304 และ 02 - 651 7782

       3. กลุ่มวิจัยและประเมินผล (วป.)               ที่ตั้ง คือ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 298,303 และ 02 - 651 6936

       4. กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (รป.)    ที่ตั้ง คือ ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 295,305 และ 02 - 651 6784

       5. กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี (สท.)     ที่ตั้ง คือ ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 156,242,262,275 และ 02 - 651 6884

       6. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ (ผง.)        ที่ตั้ง คือ ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น ดย. เบอร์โทรติดต่อ 02-255 5850-7 ต่อ 246,247  และ 02 - 253 9120

 

แผนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ