รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (นัดพิเศษ) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 2 พ.ค. 2562

Share

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (นัดพิเศษ) ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้เดินเยี่ยมชมทั้งสองสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อร่วมสังเกตการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะห์ฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำวิธีเลี้ยงดูเด็กที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่
 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ