รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

31 ก.ค. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ข่าวเด่น

ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ด้านสังคมสงเคราะห์ /ด้านการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

21 พ.ค. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ข่าวเด่น

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

7 ส.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครงาน ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อัตราจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ