รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มี.ค. 2563 : สถิติผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครอบครัวทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวเด่น

สถิติผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครอบครัวทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2562

3 ก.ค. 2562 : สถิติผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครอบครัวทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวเด่น

สถิติผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครอบครัวทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

2 พ.ค. 2562 : การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (นัดพิเศษ) ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (นัดพิเศษ) ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้เดินเยี่ยมชมทั้งสองสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อร่วมสังเกตการเลี้ยงดูเด็กของสถานสงเคราะห์ฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำวิธีเลี้ยงดูเด็กที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่

30 พ.ค. 2561 : The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents ข่าวเด่น

The workshop on Preparation of Prospective Adoptive Parents Hosted by child Adoption Center, Department of Children and Youth (DCY) 30 May 2018- 1 June 2018 at TK Palace Hotel & Convention

21 พ.ค. 2561 : รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

21 พ.ค. 2561 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุตรบุญธรรม ระหว่างไทยกับแคนาดา

Mrs.Caroline Dube เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมของรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสำนักงานกลางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและกลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อปรึกษาข้อราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบุตรบุญธรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและปากเกร็ดด้วย

11 ก.ย. 2560 : การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส

การศึกษาดูงานและเยี่ยมครอบครัวบุญธรรมชาวสวีสและฝรั่งเศส การบรรยายเรื่องการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศและการคุ้มครองเด็ก เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และร่วมงานครบรอบ 10 ปี ของสมาคมเด็กไทยยิ้มสวิส ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

7 ส.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อัตราจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16 พ.ค. 2560 : การศึกษาดูงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ศึกษาดูงานด้านบุตรบุญธรรมกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

11 พ.ค. 2560 : infographic ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงานการรับบุตรบุญธรรม ของประเทศ ออสเตรเลีย

ประชาสัมพันธ์ Infographic ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ของประเทศออสเตรเลีย

25 มี.ค. 2560 : โครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก”

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ “สายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม เพื่อความผาสุก” ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย “จิตวิทยากับการเลี้ยงดูบุตรในยุคไอที” โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี หลังจากนั้นศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนำครอบครัวบุญธรรมชาวไทย 20 ครอบครัว รวม 63 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

14 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

21 ก.ย. 2559 : ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวบุญธรรม ข่าวเด่น

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ CSR การปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันที่22-24 เมษายน 2559

21 ก.ย. 2559 : ประชาสัมพันธ์ Infographic โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข่าวเด่น

. การจัดกิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อแนะนำวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ