รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การเลือกตั้ง กรรมการ จริยธรรม กรมกิจการเด็กและยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 25 เม.ย. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.-15.00 น. ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ร่วมเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องเตรียมความพร้อม ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ เข้าร่วม ในงานดังกล่าว

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190205143225_1.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ