รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กิจกรรม สงกรานต์ สืบสาน ประเพณี วิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 23 พ.ค. 2562

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สวัสดีปีใหม่ไทย เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน วัฒนธรรมที่ดี ต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190205134920_1.JPGpic_20190205142844_1.JPG
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ