รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-306-8855, 02-306-8834
Fax 02-354-7511
e-mail:  adoption@dcy.go.th


เลขานุการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  โทร. 02-306-8612

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 02-306-8909 
เจ้าหน้าที่ 02-306-8910
โทรสาร 02-354-9323 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 โทร 02-306-8606  ถึง 02-306-8607 

 

กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ โทร. 02-306-8617

Fax 02-354-7511

 

กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 

เจ้าหน้าที่ โทร  02-306-8821 

Fax 02-354-7511

 

กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเรียบร้อยแล้ว) โทร. 02-306-8620

เจ้าหน้าที่ โทร. 02-306-8621

Fax 02-354-7511

กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์  โทร. 02-306-8835 เจ้าหน้าที่โทร. 02-306-8838

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ