รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 5758 รายการ
ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ,สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เพื่อเต

แนวทางการดำเนินงานเชื่อมคู่สายโทรศัพท์ลงบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัดและสถานสงเคราะห์

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป

การบูรณาการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับพลตรี

เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ประจำปี 2563
มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโด
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
เข้าเยี่ยมคารวะและหารือการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนและกรมองค์การระหว่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.  นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15000 บาท)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมาเงินเดือน 15000 บาท)
TikTokโดนอีก!ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัวเด็ก
TikTokโดนอีก!ชี้ละเมิดความเป็นส่วนตัวเด็ก

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สาหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดโ

การประชุมติดตามข้อสั่งการด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมติดตามข้อสั่งการด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระท

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ดย.ผุด แอปพลิเคชัน สกัดปัญหาเด็ก
ดย.ผุด แอปพลิเคชัน สกัดปัญหาเด็ก

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออน


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ