รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6403 รายการ
ดย.หารือแนวทางการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อนักเรียน

ดย.หารือแนวทางการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒน

ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก

กรมเด็ก ฯ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
 
วันพฤหัสบดีที่

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ประชาสัมพันธ์การประชุม YOUTH ECONOMIC
ประชาสัมพันธ์การประชุม YOUTH ECONOMIC
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

ให้คำปรึกษากองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่องรายงานผลการปิดตรวจ

แนวทาวการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ให้คำปรึกษากองทุนคุ้มครองเด็ก เรื่องรายงานผลการปิดตรวจ

แนวทาวการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครอ
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ด้วยวิธี
กรมเด็ก ฯ ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหาชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

กรมเด็ก ฯ ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหาชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09

อบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting

อบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุง

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564
ประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาแ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ