รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 6071 รายการ
"โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" (Quality Persons of The Year 2020)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี  2020&qu

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
เปิดรับสมัครยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม 15 สาขา 57 รางวัล เพื่อเป็นข
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร 7Q สำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบด

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
จิตอาสาทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านของผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่อบต.หนองหว้า ร่วมกับสภาเด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดระ

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมสัญจร

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท​ จังหวัดชลบุรี 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสั

อธิบดี ดย. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เตรียมการรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จ

หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ