รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7991 รายการ
กระทรวง พม. โดยกรมเด็กฯ ประชุมหารือเรื่องการทำหลักสูตรผู้บริหารด้านการคุ้มครองเด็ก

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมหารือเรื่องการทำหลักสู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารและสิ่งของ แก่เด็กในความอนุเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานอาหารและสิ่งของ แก่เด็กในความอนุเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารและสิ่งของ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานอาหารและสิ่งของ แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กระทรวงการ

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIT-19))
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
กระทรวงพม. ร่วมกับ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

กระทรวงพม. ร่วมกับ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/

ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

"font-size:14px">"font-family:arial,helvetica,sans-serif">ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะบ้านพักเด็กและครอบครัว

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนกลาง)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (ส่วนกลาง)
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
กระทรวง พม. โดยกรมเด็กฯ ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ รพ.ศรีธัญญา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค