รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

วันที่ของข่าว : 7 ม.ค. 2565 62

Share

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

คลังภาพ (Gallery)
pic_20220701151840_1.jpegpic_20220701151841_2.jpegpic_20220701151841_3.jpegpic_20220701151841_4.jpeg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ