รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เชิญชวนผู้สนใจติดตามการลงนาม Mou การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 31 ธ.ค. 2564 183

Share

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ เชิญชวนผู้สนใจติดตามการลงนาม Mou การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565


#DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
1
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ