รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม” โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ธ.ค. 2564 263

Share

เชิญชวนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
การเสวนา หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาชีพ...พี่นำร่อง น้องเดินตาม”
โครงการ YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ