รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันที่ของข่าว : 4 พ.ค. 2564 26

Share

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210405165630_1.jpgpic_20210405165631_2.jpgpic_20210405165631_3.jpgpic_20210405165631_4.jpgpic_20210405165632_5.jpgpic_20210405165632_6.jpgpic_20210405165633_7.jpgpic_20210405165633_8.jpgpic_20210405165633_9.jpgpic_20210405165634_10.jpgpic_20210405165634_11.jpgpic_20210405165634_12.jpgpic_20210405165635_13.jpgpic_20210405165635_14.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ