รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

วันที่ของข่าว : 3 พ.ค. 2564 56

Share

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210305104654_1.jpgpic_20210305104654_2.jpgpic_20210305104654_3.jpgpic_20210305104655_4.jpgpic_20210305104655_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ