รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

วันที่ของข่าว : 2 พ.ค. 2564 37

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210305104425_1.jpgpic_20210305104425_2.jpgpic_20210305104426_3.jpgpic_20210305104426_4.jpgpic_20210305104426_5.jpgpic_20210305104427_6.jpgpic_20210305104427_7.jpgpic_20210305104428_8.jpgpic_20210305104428_9.jpgpic_20210305104429_10.jpgpic_20210305104429_11.jpgpic_20210305104429_12.jpgpic_20210305104430_13.jpgpic_20210305104430_14.jpgpic_20210305104430_15.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ