รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2564 38

Share

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210305103756_1.jpgpic_20210305103756_2.jpgpic_20210305103757_3.jpgpic_20210305103757_4.jpgpic_20210305103757_5.jpgpic_20210305103758_6.jpgpic_20210305103758_7.jpgpic_20210305103759_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ