รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และประกาศเจตจำนงสุจริต ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 เม.ย. 2564 153

Share

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น และประกาศเจตจำนงสุจริต

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212304113856_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ