รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กรมเด็ก ฯ อบรมเจ้าหน้าที่สงเคราะห์คุ้มครองเด็ก

วันที่ของข่าว : 8 มี.ค. 2564 718

Share

กรมเด็ก ฯ อบรมเจ้าหน้าที่สงเคราะห์คุ้มครองเด็ก

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์การคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สงเคราะห์คุ้มครองเด็กจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานสงเคราะห์ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และบ้านพักและครอบครัว และหน่วยงานภายนอก พม. จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
☑️ http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=8f1e99d1c4745b5f88a980ae0a545779&dataid=2583

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2758833481048890/

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ