รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำเเหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 ก.พ. 2564 2000

Share

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ 
กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 1 
อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ  โทร 0 2306 8903 และ 0 2306 8925

คลังภาพ (Gallery)
รายละเอียดใบสมัครงาน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ