รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

วันที่ของข่าว : 10 ก.พ. 2564 108

Share

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 เพื่อสร้างการรับรู้นโยบาย และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ