รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ของข่าว : 9 ก.พ. 2564 82

Share

พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล) ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลเด็กในสถานรองรับในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2739850806280491/?d=n

☑️ http://dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=9815a4088261e1ebdbc2a17acfd7e018&dataid=2540

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ