รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

มารดาแจ้งความประสงค์ขอรับเด็กกลับมาอุปการะดูแลด้วยตนเอง จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

วันที่ของข่าว : 11 พ.ย. 2563 367

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประเมินครอบครัวเด็กชายอายุ 3 ขวบ ในพื้นทีอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมารดาแจ้งความประสงค์ขอรับเด็กกลับมาอุปการะดูแลด้วยตนเอง จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จากการลงพื้นที่พบว่าครอบครัวมีความพร้อมที่จะอุปการะเด็ก บิดาเลี้ยงยินดีที่จะให้เด็กมาอยู่ด้วย สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย บ้านมีความมั่นคง จากการสอบถามชุมชนเห็นว่าครอบครัวมีความรักใคร่กันดี ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว เห็นควรให้เด็กกลับมาอยู่ครอบครัว
 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ