รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 พ.ย. 2563 151

Share

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 
ภัยร้ายคล้ายโรคหวัด เด็กติดเชื้อจำนวนมาก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต 

เชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus (RSV) ทำให้เกิดภาวะปลอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตได้ ส่วนมากจะเกิดในเด็กเล็ก ระบาดในช่วงฤดูฝนต้นหนาว

อาการของโรค
- มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ
- ปวดศรีษะ เจ็บคอ ไอรุนแรง
- หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจเร็ว 

วีธีป้องกัน
1. ล้างมือให้สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ  
2. ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
3.  สวมหน้ากากอนามัย
4. รักษาสุขอนามัย และไม่ใช้ของร่วมกัน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ