รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เยี่ยมบ้านเด็กชายอายุ 1 ปี บิดาชาวไทยจำคุก มารดาสัญชาติลาวว่างงานป่วยเป็นโรคผิวหนัง

วันที่ของข่าว : 26 ส.ค. 2563 199

Share

เยี่ยมบ้านเด็กชายอายุ 1 ปี บิดาชาวไทยจำคุก มารดาสัญชาติลาวประสบปัญหาว่างงานและป่วยเป็นโรคผิวหนังไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ให้การช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานเทศบาลเมืองพิมลราช  ดำเนินการให้ความช่วยเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการยื่นเรื่องขอเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามขั้นตอนต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ