รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ พูดคุยกับย่าของเด็กทั้งสอง กรณีถูกบิดาทำร้าย

วันที่ของข่าว : 26 ส.ค. 2563 223

Share

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ เด็กชาย อายุ 7 ปี เด็กหญิง อายุ 4 ปี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีบิดาเสพยาเสพติดและทำร้ายร่างกายลูก โดยพูดคุยกับย่าที่จะประสงค์อุปการะเด็กทั้งสอง ระหว่างบิดาของเด็กเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากบิดา มารดาแยกทางกัน พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ