รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือครอบครัวยากจน บุตร 2 คนไม่มีทุนการศึกษา

วันที่ของข่าว : 20 ส.ค. 2563 199

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้คำแนะนำโรงเรียนประจำแก่บุตร และพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3,000 บาท และเงินปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน 20,000 บาท และประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ