รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ

วันที่ของข่าว : 14 ส.ค. 2563 41

Share

กรณี เด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกรณีเด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือให้เงินสงเคราะห์เด็ก พร้อมให้คำแนะนำกับครอบครัวในการดูแลสภาพจิตใจและเฝ้าสังเกตอารมณ์ของเด็กอย่างใกล้ชิด ส่วนทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการกับครูผู้กระทำต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ