รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ

วันที่ของข่าว : 14 ส.ค. 2563 344

Share

กรณี เด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกรณีเด็กชายวัย 6 ปี ถูกครูตีเกินกว่าเหตุ ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือให้เงินสงเคราะห์เด็ก พร้อมให้คำแนะนำกับครอบครัวในการดูแลสภาพจิตใจและเฝ้าสังเกตอารมณ์ของเด็กอย่างใกล้ชิด ส่วนทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการกับครูผู้กระทำต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ