รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ช่วยเหลือเด็กจำนวน 4 คน ไปโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่

วันที่ของข่าว : 6 ส.ค. 2563 35

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอวัดเพลง และ รพ.วัดเพลง เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กจำนวน 4 คนอาศัยอยู่เพียงลำพังกับบิดาเนื่องจากมารดาทอดทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ เด็กไปโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ บิดาทำงานรับจ้างทั่วไป กลับบ้านไม่เป็นเวลา เด็กถูกทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง บพด.ราชบุรี ร่วมกับพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี เด็กหญิงอายุ 3ปี.ให้นำส่งไปเรียนและอยู่ประจำที่ รร.ธรรมจารินี อำเภอปากท่อ ส่วนเด็กผู้ชายอีก 3คน ทางชุมชนจะช่วยดูแล ทั้งเรื่องการไปโรงเรียน.และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะได้ติดตามและประเมินศักยภาพในการดูแลบุตรของบิดาเป็นระยะ และหาแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาว เช่น ทำงานกับเครือญาติในการอุปการะหรือดูแลเด็ก ต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ