รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ชีวิตสุดรันทดเด็กน้อยยอดกตัญญูเร่งเก็บของเก่า-ขายผัก หาเงินเรียน-ดูแลครอบครัว

วันที่ของข่าว : 21 ก.ค. 2563 26

Share

การให้ความช่วยเหลือ

-  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่แนะนำบริการของหน่วยงาน และมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัว

- ประสานมารดาเด็กให้ย้ายทะเบียนบ้านของเด็กเข้ามาอยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อจะได้รับสิทธิต่าง ๆ

- พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  ภายหลังจากย้ายทะเบียนบ้านเด็กเข้ามาจังหวัดชลบุรี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ