รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid 2019

วันที่ของข่าว : 3 ก.ค. 2563 34

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา Covid 2019 พร้อมทั้งมอบนมผงแก่เด็กอายุ 1-3 ปี จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 กล่อง รวม 4 กล่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ