รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงวัย 12 ป่วยเป็นโรคทำร้านตัวเอง

วันที่ของข่าว : 26 พ.ค. 2563 33

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำเรื่องการตรวจประเมินสุขภาพและความพิการของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงสิทธิคนพิการ พร้อมประสาน รพ.สต.เพื่อนำเด็กเข้ารับการตรวจประเมินสุขภาพและความพิการ ในการรับสิทธิลงทะเบียนคนพิการต่อไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ