รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

หนุ่มปั่นจักรยานจากโคราชถึงบุรีรัมย์

วันที่ของข่าว : 21 พ.ค. 2563 32

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงบทบาทภารกิจ และกระบวนการให้ความช่วยเหลือของกระทรวง พม. พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน และประสานเครือข่ายในการติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ