รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บพด.สมุทรสาครมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 7 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร  ลงพื้นที่ครอบครัวเด็กอายุ 3 ปี และ อายุ 1ปี ครอบครัวขาดรายได้ จากการขายเสื้อผ้ามือสองทางออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  บพด.สมุทรสาครนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ของทั้งเด็กและผู้ใหญ่มอบให้ รวมทั้งพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และให้คำปรีกษา แนะนำการเลี้ยงดูเด็กให้กำลังใจกับครอบครัว

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ