รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

บพด.ชลบุรีรับเด็ก 2 คนเข้าสงเคราะห์

วันที่ของข่าว : 7 พ.ค. 2563

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่แนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงานและแนะนำเรื่องการรับเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ที่บ้านพักเด็กชั่วคราวระหว่างรอพ่อหางานทำ ซึ่งพ่อเด็กจะนำไปทบทวนและพูดคุยกับลูกๆก่อน ทั้งนี้บ้านพักเด็กฯมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่จัดหางานให้พ่อเด็ก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ