รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิง 1 ขวบ ถูกบุคคลที่เลี้ยงดูทำร้ายร่างกาย

วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2563

Share

การให้ความช่วยเหลือ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็กถูกทำร้ายร่างกาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ประสานหน่วยงานและองค์กรในท้องที่ ดำเนินการช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้แก่เด็ก และเตรียมความพร้อมของครอบครัวเพื่อรองรับให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัว

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ