รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ

วันที่ของข่าว : 18 ม.ค. 2563

Share

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและรูปแบบการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้แผนกิจกรรมบูรณาการฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2563 – 2564  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงเรียน สภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 341 คน ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ