รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“Sharing Wish 2019” ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่

วันที่ของข่าว : 24 ธ.ค. 2562

Share

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ชั้น 5 (ฝั่งเหนือ) ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื่องด้วยคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมในโครงการ “Sharing Wish 2019” ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ จึงเชิญเด็กสถานสงเคราะห์ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 70 คน ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในโครงการ “Sharing Wish 2019” เพื่อมอบความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้แก่เด็กๆในสถานสงเคราะห์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ที่แปลงใหม่เกี่ยวกับอาชีพตามความสนใจและเหมาะสมตามช่วงวัยของเด็กๆ

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ