รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ธ.ค. 2562

Share

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำเสนอ“ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563” ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ 4 กิจกรรมสำคัญอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2563 ที่บริเวณด้านหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ