รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนภูมิภาค

วันที่ของข่าว : 23 ธ.ค. 2562

Share

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การกำกับดูแล และออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตลอดจนเรียนรู้เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 152 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ