รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ธ.ค. 2562

Share

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ในการนี้ อธิบดี ดย. มอบหมายให้รองอธิบดี ดย.(นายอนุกูล ปีดแก้ว)กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน และสังคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในภาคเหนือ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 230 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ