รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 พ.ย. 2562 587

Share

การประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ หัวข้อ "พลังแห่งรัก"

ชิงทุนการศึกษารวม 320,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี

 

ส่งผลงานได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สถานสงเคราะห์เด็กในยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190111160705_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ