รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าวเด่นประจำวัน

25 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

24 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

23 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

22 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

21 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

20 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

19 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565

18 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

17 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

16 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

15 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

14 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

13 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

12 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565 : ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ