รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

2 เม.ย. 2563 : ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

1 เม.ย. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดบริเวณด้านนอกให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ตั้งโต๊ะด้านนอกอาคารรับหนังสือ จดหมาย สิ่งของ และพัสดุต่างๆ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด และสถานรองรับในสังกัด 30 แห่ง จัดทำมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหน่วยงาน จัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดบริเวณด้านนอกให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ตั้งโต๊ะด้านนอกอาคารรับหนังสือ จดหมาย สิ่งของ และพัสดุต่างๆ

31 มี.ค. 2563 : มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ข่าวเด่น

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 - เลี่ยง เลี่ยงพื้นที่แออัดคนจำนวนมาก เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยและการเยี่ยมไข้ ใส่หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องออกจากบ้าน - ล้าง ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหากต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆให้หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดบ้าน รถยนต์ให้สะอาดโล่งอยู่เสมอ - ลด หากไม่จำเป็นให้งดไปในที่สาธารณะหรือชุมชน ลดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ลดการแพร่เชื้อ หากเป็นหวัดหรือตัวร้อนให้พักอยู่ที่บ้าน หรือรีบไปพบแพทย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

30 มี.ค. 2563 : “ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย”

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่างระหว่างกัน “ห่วงใยเด็กและเยาวชนไทย” ด้วยความห่วงใย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

26 มี.ค. 2563 : พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ "ความเข้มแข็งจากภายในตนเอง" ในขณะที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด เป็นโอกาสในการสั่งสอนอบรมเด็กและเยาวชน ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ให้ความอบอุ่นกับลูก ให้ลูกเข้มแข็งจากภายใน แล้วลูกจะกล้าทำในสิ่งที่ดี มีเหตุผล locus of control ด้วยความห่วงใย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

23 มี.ค. 2563 : "อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" Work from Home. ข่าวเด่น

รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันดูแลตัวเอง ด้วยการอยู่บ้าน งดการเดินทางเคลื่อนย้าย งดสังสรรค์ หรือกินอาหารนอกบ้าน ขอให้ซื้อกลับบ้าน หรือให้ส่งที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "อยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" Work from Home. ด้วยความห่วงใย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 มี.ค. 2563 : พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19 ข่าวเด่น

พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชน ร่วมกันป้องกันไวรัส Covid-19 ไวรัสโควิด-19 ระบาด ดูแลเด็ก ๆ อย่างไรในช่วงอยู่บ้านให้ปลอดภัยที่สุด ? 1. สอนลูกเรื่องการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" 2. สอนลูกให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี (ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม แล้วล้างมือให้สะอาด) 3. ชวนลูกดูแลสุขอนามัยในบ้าน 4. หากิจกรรมให้ลูกทำในช่วงอยู่บ้านอย่างมีความสุข 5. หลีกเลี่ยงการพาลูกออกไปสถานที่แออัด หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยความห่วงใย กรมกิจการเด็กและเยาว

19 มี.ค. 2563 : ประเทศไทยต้องชนะ เราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

ประเทศไทยต้องชนะ เราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

18 มี.ค. 2563 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้าหน่วยงาน 1.ล้างมือด้วยเจลแอลล์กอฮอล์ 2. ตรวจวัดอุณหภูมิ 3. ติดสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจแล้ว 4. เข้าลิฟท์ครั้งละ 5 คน โดนยืนตามเครื่องหมาย 5. ใช้ไม้จิ้มฟันในการกดลิฟท์ หากใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในขวดที่เตรียมไว้ **หากอุณหภูมิ มากกว่า 37.5 ควรรีบพบแพทย์**

11 มี.ค. 2563 : ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข่าวเด่น

ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

10 มี.ค. 2563 : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เข้าพบ อธิบดี ดย.

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เนื่องในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน

10 มี.ค. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

10 มี.ค. 2563 : การป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

การป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด 1. เด็กควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการลื่นตกน้ำโดยคาดไม่ถึง 2. หากทำของตกน้ำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กเก็บของเอง ควรให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บของให้ 3. ไม่ควรปล่อยให้เด็กก้ม หรือชะโงกลงไปในโอ่ง บ่อน้ำ ถังน้ำ ตุ่มน้ำ หรือแม้กระทั่งสระน้ำ 4. หากจะให้เด็กเล่นในแหล่งน้ำ ควรสำรวจความลึกของแหล่งน้ำ รวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ 5. หากเป็นเด็กโตที่ลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรรีบให้เด็กขึ้นจากน้ำทันทีที่เห็นน้ำขุ

10 มี.ค. 2563 : การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

9 มี.ค. 2563 : เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ! ข่าวเด่น

เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ!


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ