รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

1 ธ.ค. 2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563 ข่าวเด่น

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563

24 พ.ย. 2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563

24 พ.ย. 2563 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

23 พ.ย. 2563 : จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

5 พ.ย. 2563 : โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ข่าวเด่น

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

2 พ.ย. 2563 : พม. เปิด บ้านเด็กฮอลแลนด์ ต้นแบบความร่วมมือ Day Care Night Care จังหวัดภูเก็ต ข่าวเด่น

พม. เปิด บ้านเด็กฮอลแลนด์ ต้นแบบความร่วมมือ Day Care Night Care จังหวัดภูเก็ต

28 ต.ค. 2563 : การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

27 ต.ค. 2563 : ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ ข่าวเด่น

ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ

26 ต.ค. 2563 : กิจกรรม ดย. ทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ดย. ทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 ต.ค. 2563 : อธิบดีกรม ดย. ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

21 ต.ค. 2563 : การแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564

16 ต.ค. 2563 : ประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอุไร เล็กน้อย เข้าร่วมการประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และองค์กร UNICEF ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

14 ต.ค. 2563 : ดูแลลูกน้อยอย่างไร? ในช่วงหน้าฝนให้พ้นหวัด ข่าวเด่น

ดูแลลูกน้อยอย่างไร? ในช่วงหน้าฝนให้พ้นหวัด

14 ต.ค. 2563 : บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS

บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปี 2016 - 2020

9 ต.ค. 2563 : เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา”


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ