รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 2563 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 2,056 ล้านบาท ข่าวเด่น

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กว่า 2,056 ล้านบาท

12 ก.พ. 2563 : ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

8 ก.พ. 2563 : ประกาศชี้แจง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

ประกาศชี้แจง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการหารือกับทางสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้เด็กแรกเกิด เนื่องจากมีปัญหา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 โดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่ออนุมัติเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนต่อไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน 8 กุมภาพันธ์ 2563

7 ก.พ. 2563 : เลื่อนจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้บงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

เลื่อนจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้บงดูเด็กแรกเกิด3 ก.พ. 2563 : การรับหนังสือรับรองฯ โครงการ Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย 2/2562 ข่าวเด่น

การรับหนังสือรับรองฯ โครงการ Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย 2/2562

31 ม.ค. 2563 : การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ข่าวเด่น

การรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 327 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน27 ม.ค. 2563 : รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 256021 ม.ค. 2563 : มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ข่าวเด่น

มูลนิธิเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐20 ม.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการพิจารณาคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

20 ม.ค. 2563 : ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน ข่าวเด่น

ใช้เงินอย่างประหยัด หันมาออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกัน20 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดศิลปะเด็ก 3 จังหวัดชานแดนใต้ ข่าวเด่น

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรมศิลปะ ให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดให้เด็กในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด17 ม.ค. 2563 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ The TIJ Youth Forum10 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 256210 ม.ค. 2563 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 2/2562


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ