รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

29 มี.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

13 มี.ค. 2562 : สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่น

รายการเกษตรอินทรีย์ วิถีท่องเที่ยว ในช่วงสภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

6 มี.ค. 2562 : ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์

27 พ.ย. 2561 : พิธีส่งเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2561 จำนวน 330 คน

24 พ.ย. 2561 : พิธีรับเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ผู้บริหารเรือ เนื่องในโอกาสแวะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2561

9 พ.ย. 2561 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

นายธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น ประธานมูลมิธิเรยูไก (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ประสบการณ์สอนใจวัยรุ่น” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดดังนี้

2 พ.ย. 2561 : การสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการด้านเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาบทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทน 11 หน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 โดยมีดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี้

29 ต.ค. 2561 : (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อออนไลน์” ภายใต้แนวคิด “กิ๋นข้าวแลงแยงผลงานละอ่อนเจียงคำ” พร้อมรับประทานอาหาร (ขันโตก) และรับชมการแสดงผลงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา

19 ต.ค. 2561 : เวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุมรับรอง อาคารัฐสภา2 นายวัลลภ ตังคนานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีสรรค์เสวนา : โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก โดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนเด็กและร่วมเสวนานโยบายด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนเด็ก 30 คน จากกิจกรรมเวทีวาทะเด็ก: โลกดิจิทัล 2018

11 ต.ค. 2561 : (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยมีนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับและร่วมการประชุม

8 ต.ค. 2561 : มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน พร้อมมอบโอวาทแก่ตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 45 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าโครงการฯ ร่วมกับเยาวชนประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จะมีคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศๆ ละ 29 คน

13 ก.ย. 2561 : วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็กบันทึกเทปสัมภาษณ์นายภูเบศ จิตรจริง เยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557 และนายธนวัฒน์ พรหมโชติ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรื่อง “วันเยาวชนแห่งชาติ”ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

21 ส.ค. 2561 : การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2561

10 ส.ค. 2561 : พิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ใช้ประโยชน์เป็นอ

14 ก.ค. 2561 : “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ข่าวเด่น

กิจกรรม “ม.ส.ย.อ. และ ดย. จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ