รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

18 มี.ค. 2563 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้าหน่วยงาน 1.ล้างมือด้วยเจลแอลล์กอฮอล์ 2. ตรวจวัดอุณหภูมิ 3. ติดสติ๊กเกอร์ยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจแล้ว 4. เข้าลิฟท์ครั้งละ 5 คน โดนยืนตามเครื่องหมาย 5. ใช้ไม้จิ้มฟันในการกดลิฟท์ หากใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในขวดที่เตรียมไว้ **หากอุณหภูมิ มากกว่า 37.5 ควรรีบพบแพทย์**

11 มี.ค. 2563 : ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ข่าวเด่น

ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมอบให้กับผู้ใช้บริการในหน่วยงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

10 มี.ค. 2563 : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เข้าพบ อธิบดี ดย.

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และองค์กร Host International เนื่องในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกัน

10 มี.ค. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติตตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

10 มี.ค. 2563 : การป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

การป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด 1. เด็กควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการลื่นตกน้ำโดยคาดไม่ถึง 2. หากทำของตกน้ำ ไม่ควรปล่อยให้เด็กเก็บของเอง ควรให้ผู้ใหญ่ช่วยเก็บของให้ 3. ไม่ควรปล่อยให้เด็กก้ม หรือชะโงกลงไปในโอ่ง บ่อน้ำ ถังน้ำ ตุ่มน้ำ หรือแม้กระทั่งสระน้ำ 4. หากจะให้เด็กเล่นในแหล่งน้ำ ควรสำรวจความลึกของแหล่งน้ำ รวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ 5. หากเป็นเด็กโตที่ลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ควรรีบให้เด็กขึ้นจากน้ำทันทีที่เห็นน้ำขุ

10 มี.ค. 2563 : การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

9 มี.ค. 2563 : เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ! ข่าวเด่น

เตือนภัยช่วงปิดเทอม ระวังเด็กจมน้ำ!

9 มี.ค. 2563 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

8 มี.ค. 2563 : รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี รับภาระหาเงินเลี้ยงครอบครัว 4 คน จ.สมุทรปราการ ข่าวเด่น

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือกรณีเด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี รับภาระหาเงินเลี้ยงครอบครัว 4 คน จ.สมุทรปราการ

6 มี.ค. 2563 : การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 มี.ค. 2563 : การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

5 มี.ค. 2563 : หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ Mr Thomas Davin ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม กับยูนิเซฟ

5 มี.ค. 2563 : 5 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ข่าวเด่น

5 ข้อ ต้องรู้ ป้องกันไวรัสโควิด-19

1 มี.ค. 2563 : รมว.พม. เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 18

25 ก.พ. 2563 : Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)

Unicef ร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ และรัฐบาลไทย จัดประชุมภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็กออนไลน์ (ASEAN Regional Forum on Child Online Protection)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ