รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

18 ส.ค. 2562 : การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ข่าวเด่น

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

11 ส.ค. 2562 : สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม

สภาเด็กและเยาวชน กับการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม

4 ส.ค. 2562 : คิดดี สังคมดี

คิดดี สังคมดี

20 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

13 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์ ข่าวเด่น

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

6 ก.ค. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

29 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

22 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

15 มิ.ย. 2562 : รายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการวัยใส หัวใจสร้างสรรค์

8 มิ.ย. 2562 : วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

วัยใส หัวใจสร้างสรรค์

1 พ.ค. 2562 : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562เวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในจังหวัดชาย แดนภาคใต้มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นอื่นที่มีความหลากหลาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯประกอบด้วย เด็กและเยาวชนชาย - หญิงอายุ15 - 18 ปี จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา สตูล

4 เม.ย. 2562 : องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวเด่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในครั้งนี้

29 มี.ค. 2562 : สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ข่าวเด่น

สภาเด็กจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ