รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวเพื่อสังคม

ข่าวเพื่อสังคม

23 เม.ย. 2563 : ดย. ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในตอนนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

22 เม.ย. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะครอบครัวที่เป

20 เม.ย. 2563 : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด – 19

ดย.ห่วงใยเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง หรือที่ลับตาคน ควรจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้อยู่กับเด็กตลอดเวลา และตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ปกครองควรสร้างเกราะป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยให้บุตรหลาน สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และกำชับให้บุตรหลานล้างมือบ่อย ๆ

16 เม.ย. 2563 : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด – 19

ดย.ห่วงใยเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง หรือที่ลับตาคน ควรจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้อยู่กับเด็กตลอดเวลา และตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ปกครองควรสร้างเกราะป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยให้บุตรหลาน สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และกำชับให้บุตรหลานล้างมือบ่อย ๆ

15 เม.ย. 2563 : ดย. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสังกัด รวมถึงมูลนิธิ เครือข่าย และองค์กรเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COCID-19

ดย. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสังกัด รวมถึงมูลนิธิ เครือข่าย และองค์กรเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COCID-19

15 เม.ย. 2563 : ช่วยเหลือหนุ่มโพสต์ห่วงลูกอด "ที่ไหนมีข้าวแจก"

ช่วยเหลือหนุ่มโพสต์ห่วงลูกอด "ที่ไหนมีข้าวแจก"

13 เม.ย. 2563 : พ่อแม่ทิ้งเด้กหญิงวัย 13 ขวบ ดูแลน้องต่างบิดามารดา 6 คน และผู้ป่วยอัมพฤกษ์

พ่อแม่ทิ้งเด้กหญิงวัย 13 ขวบ ดูแลน้องต่างบิดามารดา 6 คน และผู้ป่วยอัมพฤกษ์

8 เม.ย. 2563 : เด็ก ป.5 รับผิดชอบดูแลยาย ร้องไห้ป่วยกะทันหัน

เด็ก ป.5 รับผิดชอบดูแลยาย ร้องไห้ป่วยกะทันหัน

8 เม.ย. 2563 : บพด.ชัยภูมิ ให้การฃช่วยเหลือ ด.ญ. 8 ขวบ ถูกพระลวงอนาจาร

บพด.ชัยภูมิ ให้การฃช่วยเหลือ ด.ญ. 8 ขวบ ถูกพระลวงอนาจาร

8 เม.ย. 2563 : เด็กรักเรียนชั้น ป.5 ตกรถรับส่ง หัวฟาดพื้นอาการสาหัส

เด็กรักเรียนชั้น ป.5 ตกรถรับส่ง หัวฟาดพื้นอาการสาหัส

8 เม.ย. 2563 : การให้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ ดย. จ.อุทัยธานี

การให้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ ดย. จ.อุทัยธานี

8 เม.ย. 2563 : บพด. ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็ก ม.4 ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส

บพด. ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็ก ม.4 ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัส

8 เม.ย. 2563 : การให้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ ดย. จ.สระบุรี

การให้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของ ดย. จ.สระบุรี

8 เม.ย. 2563 : นศ. สาวยอดกตัญญูรับจ้างร้องเพลงวันละ 400 ดูแลหลายชีวิตในครอบครัว

นศ. สาวยอดกตัญญูรับจ้างร้องเพลงวันละ 400 ดูแลหลายชีวิตในครอบครัว

8 เม.ย. 2563 : บพด.จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการแชร์โพสต์ในเฟสบุ๊คเด็กๆวัดคอนจั่น ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก

บพด.จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการแชร์โพสต์ในเฟสบุ๊คเด็กๆวัดคอนจั่น ขาดแคลนอาหารอย่างหนัก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ