รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

อธิบดีกรมเด็ก ฯ มอบนโยบาย เรื่องมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด กับ 107 หน่วย

วันที่ของกิจกรรม : 29 เม.ย. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย เรื่องมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัด กับ 107 หน่วย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212904104828_1.jpgpic_20212904104829_2.jpgpic_20212904104829_3.jpgpic_20212904104829_4.jpgpic_20212904104830_5.jpgpic_20212904104830_6.jpgpic_20212904104830_7.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 243 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ