รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 - 2565

วันที่ของกิจกรรม : 17 พ.ย. 2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมหารือในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้ปกครอง และหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวนทั้งสิ้น 107 คน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201711153007_1.jpgpic_20201711153008_2.jpgpic_20201711153008_3.jpgpic_20201711153009_4.jpgpic_20201711153009_5.jpgpic_20201711153010_6.jpgpic_20201711153010_7.jpgpic_20201711153011_8.jpgpic_20201711153011_9.jpgpic_20201711153012_10.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 1091 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ